Menu

ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในชนบทด้วยดิจิทัล..ก้าวกระโดดสู่ Thailand 4.0

วันที่: 27 กันยายน 2016 หมวดหมู่: social trend, tech aec, บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในชนบทด้วยดิจิทัล..ก้าวกระโดดสู่ Thailand 4.0
โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

สิ่งที่ท้าทายนโยบาย Thailand 4.0 ในยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบในขณะนี้คือ “การสร้างความเท่าเทียมและทั่วถึงในด้านการศึกษา” ซึ่งการทำให้เด็กในเขตชนบทในพื้นที่ห่างไกลได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับเดียวกันกับเด็กที่อยู่ในเขตเมือง ด้วยข้อจำกัดด้านต้นทุนต่อหัวและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นเป็นอุปสรรคมาอย่างยาวนาน

พาดูอุปกรณ์สำหรับทำ 4G ของจริง ให้ความรู้โดยประธาน กทค.

วันที่: 14 ธันวาคม 2015 หมวดหมู่: social trend, รายการไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

เทปรายการ iT24Hrs ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 คุณปานระพี พาชมอุปกรณ์ของจริงที่จะใช้ติดต­ั้งสำหรับทำ 4G และได้รับเกียรติให้ข้อมูลและให้ความรู้โด­ย ท่านประธาน กทค. และรองประธาน กสทช. พ.อ.ดร .เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

อินเทอร์เน็ต แนวรบแห่งใหม่บนโลกไซเบอร์

วันที่: 20 พฤศจิกายน 2015 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต แนวรบแห่งใหม่บนโลกไซเบอร์
บทความโดย พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธาน กสทช.

—————————-

แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจ และเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโดยเริ่มพัฒนาในฐานะโครงการของรัฐบาลในช่วงปลาย ค.ศ. 1960 

บรรยากาศงานสัมมนา Like Chat Share Strategy โตเต็มสปีดด้วยโลกออนไลน์

วันที่: 14 ตุลาคม 2015 หมวดหมู่: Facebook, social trend, ข่าวไอที, รายการไอที 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีงานสัมมนา “ Like Chat Share Strategy โตเต็มสปีดด้วยโลกออนไลน์ ” จัดขึ้นโดย สํานักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช. ) ร่วมกับ นิตยสาร SM เพื่อให้ภาคธุรกิจได้รับทราบและเตรียมปรับตัว รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และสามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในวันนั้นมีนักธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

กทค. เดินหน้าจัดประมูลคลื่น 1800MHz และ 900MHz ตามกรอบเวลาที่กำหนด

วันที่: 14 เมษายน 2014 หมวดหมู่: ข่าวไอที

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เผยความคืบหน้าการเตรียมการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800MHz และ 900 MHz ว่า “วันที่ 4 มีนาคม 2557 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาการดำเนินงานเพื่อการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900MHz โดยให้สำนักงาน กสทช. ปรับปรุงกำหนดเวลา การนำประกาศหลักเกณฑ์และการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900MHz ลงราชกิจจานุเบกษาให้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800MHz เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ทั้งสองย่านได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ชัดเจน”

มูลนิธิฯพัฒนาคนพิการ เยือน กทค. หารือช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงเทคโนโลยี

วันที่: 7 มีนาคม 2014 หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (7 มีนาคม 2556)  มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดย นายสุภรธรรม  มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และคณะ เข้าเยี่ยมหารือกับท่าน พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. ในฐานะประธาน กทค.  เพื่อขอความช่วยเหลือทางด้านโทรคมนาคมให้กับคนพิการ ในการลดความเลื่อมล้ำในสังคมโดยใช้เทคโนโลยี