Menu

Tipping point

วันที่: 19 กันยายน 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

การเปลี่ยนผ่านที่สำคัญยิ่งของเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาถึงแล้วจนได้ เมื่อ iPhone ได้ประกาศว่าจะนำเอาการบ่งบอกตัวตนด้วยวิธีการตรวจจับใบหน้า (Facial recognition) หรือระบบ “FaceID” มาใช้บน smartphone และคาดว่า smartphone ทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Samsung, Huawei และอื่นๆ จะวิ่งตามมาอย่างรวดเร็วเช่นกัน

Big Data Analytics เครื่องมือทรงพลังของประเทศ

วันที่: 6 กันยายน 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด ทำให้โลกของเรามีการผลิตข้อมูลข่าวสารในปริมาณมหาศาลในทุกวินาที ซึ่งข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเปิดใน social media จากคนหลายพันล้านคนทั่วโลก ที่เกิดจากการให้บริการของบริษัทเอกชน เช่น Facebook, Youtube, Google เป็นต้น รวมไปถึงข้อมูลที่ผลิตจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ หลายหมื่นล้านชิ้นทั่วโลก โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวได้สร้างความท้าทายต่อองค์กรภาครัฐทุกประเทศที่จะต้องทำการปรับตัวเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีขั้นสูงมีราคาถูกลงอย่างรวดเร็วจนทำให้ประชาชนทั่วไปมีขีดความสามารถในการประมวลผลจากข้อมูลขนาดใหญ่ที่เท่าทันภาครัฐ ไปจนถึงทำให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการท้าทายอำนาจของภาครัฐมากขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

ปรับตัวสู่อัจฉริยะ

วันที่: 3 กันยายน 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

นวัตกรรมด้านดิจิทัลได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักในทุกอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างเริ่มแข่งขันกันเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจในรูปแบบ startup เช่น Amazon และ Uber ที่เข้ามา disrupt ธุรกิจแบบดั้งเดิม โดยอาศัยความรวดเร็ว และนวัตกรรมของรูปแบบธุรกิจที่เหนือชั้นกว่า ซึ่งขณะนี้ในบริษัทส่วนใหญ่ได้สนับสนุนให้พนักงานและพันธมิตรธุรกิจมุ่งไปที่ความคิดสร้างสรรค์ และต้อง disrupt กระบวนการภายในของตัวเองเพื่อความรวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

ทักษะที่โลกต้องการในศตวรรษที่ 21

วันที่: 3 กันยายน 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

ผู้เขียนได้อ่านบทความที่น่าสนใจในเชิงบทวิเคราะห์และความเห็นจาก Christian Bodewig, Program Leader for Inclusive Growth in European Union Member States ซึ่งปรากฏบนเว็ปไซท์ของ World Bank จึงได้นำมาเสนอให้ผู้อ่านเพื่อการเตรียมการทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

จุดจบที่ยิ่งใหญ่

วันที่: 17 สิงหาคม 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

ผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านบทความของ The Economist ฉบับล่าสุดเรื่อง “The death of the internal combustion engine” หรืออาจแปลความหมายเป็นภาษาไทยได้คือ “จุดจบของเครื่องยนต์สันดาปภายใน” โดยผู้เขียนขอสรุปใจความสำคัญดังนี้

ยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ไม่ต้องวิเคราะห์เพราะมาแน่นอนแล้ว

วันที่: 12 สิงหาคม 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

สหรัฐอเมริกา (U.S. Congress) เร่งออกกฎหมายอนุญาตให้รถขับเคลื่อนด้วยตัวเองทดลองวิ่งบนถนน โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในด้านนี้เช่น Alphabet Inc และ Ford Motor Co ต่างเร่งผลักดันให้รัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติแก้กฎหมายที่โบราณและเป็นอุปสรรคเพื่ออุตสาหกรรมจะได้พัฒนาและสามารถขายเทคโนโลยีเหล่านี้สู่ตลาดได้