จังหวะเต้นของหัวใจใช้แสดงตัวตน!!!

วันที่: 24 มกราคม 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

บทความโดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

ยิ่งการใช้ Digital platform มีบทบาทมากขึ้นเท่าไร เทคโนโลยีการแสดงตัวตนยิ่งจะต้องหลากหลายและแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น

ที่มหาวิทยาลัย Birmingham State University ในมลรัฐ New York ได้ทำการวิจัยเพื่อใช้การเต้นของหัวใจ (heartbeat) เป็นตัวบ่งชี้ถึงตัวตนของมนุษย์ ทั้งนี้เนื่องจากการที่อุปกรณ์สวมใส่ (wearable devices) และ Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

วันที่: 23 มกราคม 2017 หมวดหมู่: social trend, บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

Internet of Things (IoT) ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

บทความโดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

เทคโนโลยี IoT ได้เข้ามาเป็นผู้เปลี่ยนเกมในระบบอัตโนมัติของอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่การเริ่มติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน IoT ให้เป็น platform ขององค์กรต่างๆ โดยได้มีการเริ่มต้นใช้งานและทดสอบระบบ IoT ให้สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ในอดีต เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าใหม่ๆแก่อุตสาหกรรม ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อลดต้นทุนด้วยการแทนการใช้แรงงานคน แต่ได้ประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าการใช้แรงงานคนด้วยการตอบสนองต่อปัญหาแบบ Realtime

Cybersecurity วาระระดับโลก ประเด็นสหรัฐอเมริกาถูกล้วงตับเลือกตั้ง 2016

วันที่: 17 มกราคม 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง

Cybersecurity วาระระดับโลก ประเด็นสหรัฐอเมริกาถูกล้วงตับเลือกตั้ง 2016
บทความโดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

ในการประชุมรัฐสภาเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม 2016 ฝ่ายนิติบัญญัติที่มีหน้าที่ร่างกฎหมายได้รับหนังสือฉบับหนึ่งที่เขียนโดยวุฒิสภา ในเรื่องข้อสรุปการประเมินของหน่วยข่าวกรอง (CIA) ฉบับล่าสุดเกี่ยวกับบทบาทของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี 2016

5G ตัวเปลี่ยนเกมอุตสาหกรรมโลก

วันที่: 16 มกราคม 2017 หมวดหมู่: Facebook, Nokia, บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

5G ตัวเปลี่ยนเกมอุตสาหกรรมโลก

บทความโดย : พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

การให้บริการ Mobile broadband กำลังก้าวไปสู่ระบบ 5G โดยมีแผนที่จะ roll out ครั้งแรกไม่เกินปี 2018 ซึ่งถือได้ว่าเร็วกว่าทึ่เคยคาดการณ์ไว้ถึง 2 ปี ทั้งนี้เป็นผลมาจากการแข่งขันที่รุนแรงในความพยายามที่จะผลักดันให้การบริการ Mobile broadband สามารถให้บริการในทุก digital platform

Facebook หนีไม่พ้นเป็น “สื่อมวลชน” เต็มตัว

วันที่: 14 มกราคม 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง

Facebook หนีไม่พ้นเป็น “สื่อมวลชน” เต็มตัว

บทความโดย : พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

Facebook เป็นเครือข่ายของสื่อสังคมออนไลน์ระดับโลก ที่ทำให้คนนับล้านทั่วโลกสามารถสื่อสาร สนทนาและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้ซึ่ง Facebook ได้หันมาจัดการอย่างจริงจังกับการปราบปราม และกำจัดข่าวลวงที่กระจายอยู่ใน Facebook อย่างมากเพื่อรักษาระบบนิเวศที่ดีของข่าวสารต่างๆ

ในอนาคตอันใกล้ เราทุกคนสามารถที่จะมีโดรนไว้ใช้งาน

วันที่: 5 มกราคม 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

ในอนาคตอันใกล้ เราทุกคนสามารถที่จะมีโดรนไว้ใช้งาน

บทความโดย : พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

Bloomberg สัมภาษณ์ Nick Woodman, CEO บริษัท GoPro ซึ่งได้ประกาศออกผลิตภัณฑ์โดรนขนาดเล็กติดกล้อง video ที่มีคุณภาพสูงมากจนสามารถใช้ในการถ่ายทำภาพยนต์ในแนว action-and-adventure โดยมีราคาเพียง 799 เหรียญสหรัฐฯ