Menu

การพลิกผันช่างใกล้ตัวเรา เพียงแต่เรามองข้ามเท่านั้น

วันที่: 24 กรกฎาคม 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

ถ้าจะมองการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมของโลก ที่กำลังเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนในอดีต เราจะมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นจริงในวันนี้และในอนาคตอันใกล้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ่นยนต์จะมาทำงานแทนมนุษย์ หรือรถจะขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ แต่หากเราย้อนคิดไปในอดีต เราก็จะพบว่าสิ่งต่างๆหลายสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว แต่มันเป็นภาพ “สโลโมชั่น” เท่านั้น ดังมีภาพเก่าๆให้นึกถึงดังนี้

“ธนาคาร” กำลังพบกับช่วงเวลาของ “โกดัก” ภายใน 5 ปีนี้

วันที่: 20 กรกฎาคม 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง

Antony Jenkins ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร 10X Future Technologies ซึ่งเขาเคยเป็น CEO ของ Barclays Plc สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์กับ Bloomberg ในรายการ “Bloomberg Surveillance” ว่า ธนาคารกำลังเผชิญหน้ากับการพลิกผัน (disruption) อย่างหนักจนถึงขั้นล้มหายตายจาก ซึ่งจะมีปรากฎการณ์คล้ายๆกันกับที่บริษัท “โกดัก” ได้ประสบมาแล้วในปี 2012 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทโกดักล้มละลาย

10 ปีข้างหน้า…โลกอนาคตที่เหนือจินตนาการ

วันที่: 17 กรกฎาคม 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง

ในวันนี้ ผู้นำทุกประเทศทั่วโลกต่างมีความกังวลว่าประชากรของชาติจะมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ที่ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ผันผวนอย่างหนักหรือไม่ ซึ่งยากมากในการคาดการณ์ แต่อย่างไรก็ตาม นักอนาคตศาสตร์กลุ่มหนึ่งก็สามารถพยากรณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำมาโดยตลอด และพวกเขาก็ได้พยากรณ์สิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใน 10 ปีข้างหน้า ซึ่งผู้เขียนขอนำมาเสนอพอสังเขปดังนี้

เราต้องเป็นประเทศอัจฉริยะให้ได้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป!!!

วันที่: 14 กรกฎาคม 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง

เทคโนโลยีต่างๆได้มีการพัฒนาไปถึงขั้นที่มีผลทำให้ประเทศหลายประเทศกลายเป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และเปลี่ยนจากประเทศที่แพ้สงครามและกำลังพัฒนากลายเป็นประเทศชั้นนำของโลกไปแล้ว เช่น ประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น เป็นต้น แต่ในทางกลับกัน ประเทศที่มีวิธีการคิดและพัฒนาประเทศแบบเดิมๆ ก็กำลังจะถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลังอย่างไม่ทันตั้งตัว ซึ่งในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจะมีเหตุการณ์พลิกผันทางเทคโนโลยีมากมาย ตัวอย่างเช่น

Big data คือเกมใหม่ในยุทธศาสตร์ระดับโลก…จะไปกันใหญ่แล้ว!!!

วันที่: 13 กรกฎาคม 2017 หมวดหมู่: social trend, บทความไอที 24 ชั่วโมง

ตั้งแต่ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ได้ประกาศ “Big Data Research and Development Initiative” ในปี 2012 เป็นต้นมา ทำให้ผู้นำประเทศต่างๆ หลายประเทศได้หันมาให้ความสนใจ Big data และเห็นพ้องว่า Big data ควรถูกพิจารณาให้เป็นแผนระดับชาติ (National Big Data Plan)

กลยุทธ์ Big data คือทางรอดขององค์กรในศตวรรษที่ 21

วันที่: 10 กรกฎาคม 2017 หมวดหมู่: social trend, บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

บทความโดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

จากการที่โลกกำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมทุกด้านสู่ Industry 4.0 ด้วยการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ธุรกิจต่างๆจึงได้รับทั้งความท้าทายและโอกาสใหม่ในเวลาเดียวกัน