Menu

วิวัฒนาการของ Blockchain

วันที่: 4 เมษายน 2017 หมวดหมู่: social trend, บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

บทความโดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนวิธีการทำธุรกรรมทุกชนิด และเป็นแพลตฟอร์มในการทำธุรกรรมแบบ peer-to-peer ที่มีการบันทึกข้อมูลรายการธุรกรรมทั้งหมดแบบกระจายศูนย์ ซึ่ง Blockchain ได้ถูกการพัฒนาเป็นครั้งแรกในภาคการเงิน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับเงินดิจิทัล (cryptocurrency) ซึ่งการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Blockchain สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงใหญ่ๆ ตามขั้นตอนของการพัฒนา ได้แก่ Blockchain1.0, Blockchain2.0, และ Blockchain3.0

Big Data Analytic กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมก่อสร้าง

วันที่: 27 มีนาคม 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง

บทความโดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

อุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วโลก ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก นับตั้งแต่เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยที่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆทั่วโลก จะต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก และแน่นอนว่าได้มีข้อมูลจำนวนมมหาศาลถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกันด้วย

ดิจิทัล…กำลังทำลายล้างองค์กรผู้นำแบบดั้งเดิม!!!

วันที่: 20 มีนาคม 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง

บทความโดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

การพลิกผันและการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลอย่างสิ้นเชิงที่กำลังเกิดขึ้นทุกวินาที ทำให้เกิดคลื่นลูกใหม่ในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลกระทบทั้งองค์กร ไปจนถึงระดับบุคคล จึงจำเป็นที่จะต้องติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีว่ากำลังเดินไปยังจุดใด เพื่อเตรียมตัวให้สามารถคงอยู่ในตลาดต่อไปได้ และเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถก้าวตามทันแนวโน้มทางดิจิทัลได้

Accelerators และ Incubators – สิ่งที่ Startup ควรรู้

วันที่: 13 มีนาคม 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

บทความโดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

ในช่วงเริ่มต้นการทำธุรกิจ Startup นั้น Accelerators และ Incubators มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ Startup ประสบความสำเร็จได้อย่างมาก ซึ่ง Accelerators และ Incubators นั้นมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง

Big Data กำลังจะสร้างโอกาสมหาศาล และกำลังบั่นทอนองค์กรหัวโบราณ

วันที่: 9 มีนาคม 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง

เทคโนโลยีกำลังจะเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจโลก, สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในอนาคตอันใกล้ภายในทศวรรษนี้ ซึ่งโลกกำลังเข้าสู่ยุคของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการจัดเก็บข้อมูลเกือบจะเรียกได้ว่าเสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก กล่าวคือเครือข่ายและคลาวด์ (Cloud) จะทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย โดยที่สื่อสังคมออนไลน์และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จะเป็นตลาดใหม่ที่มีขนาดใหญ่

Airbnb เข้าสู่ห้วงเวลากอบโกยผลกำไร

วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

บทความโดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีธุรกิจ startup เกิดขึ้นมากมาย และ Airbnb ก็เป็นหนึ่งใน Technology Startup หลายๆราย ที่ยังคงไปไม่ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ ในขณะที่มี Startup หลายๆ รายที่ประสบความสำเร็จ ในการทำกำไรได้ตามที่ตั้งไว้ แต่หลังจากนั้นเพียงไม่นานพบว่า Airbnb ก็สามารถทำกำไรได้เป็นครั้งแรกในช่วงครึ่งหลังของปี 2016 และคาดว่าธุรกิจให้เช่าบ้านและห้องพักนี้ จะสามารถทำกำไรได้ได้อย่างต่อเนื่องในปี 2017