Menu

เทรนด์ปี 2018 ปีแห่งการพลิกผัน

วันที่: 3 มกราคม 2018 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและสื่อในปี 2018 จะมีการเปลี่ยนผ่านสู่การสร้างคุณค่าในรูปแบบใหม่ ด้วยการขับเคลื่อนของ IoT platform, Big Data และ AI ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างข้อมูลอย่างก้าวกระโดดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดย Gartner ได้คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2018 จะมีอุปกรณ์ IoT เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตถึง 8.4 พันล้านชิ้น ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ IoT เท่านั้น และจากการคาดการณ์ของ GSMA เปิดเผยว่า ในปี 2018 นี้จะมีจำนวน mobile subscribers ทั้งโลกกว่า 5.3 พันล้าน (ประมาณ 70% ของประชากรโลก) และด้วยการเชื่อมต่ออย่างหนาแน่น (hyperconnected) จะทำให้เกิดการพลิกผัน (disruption) ในธุรกิจต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น โทรคมนาคม, สื่อ, บันเทิง, ค้าปลีก, การเงินการธนาคาร, ประกันภัย, โลจิสติกส์, healthcare และพลังงาน จากนี้ไปอย่างต่อเนื่อง

Big Data… Big Problem?

วันที่: 4 ธันวาคม 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าข้อมูลกำลังกลายเป็นขุมทรัพย์ที่มีความสำคัญในระดับชาติและในทางธุรกิจ หรือเรียกได้ว่าเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จในการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจนั่นเอง

ในปัจจุบันทุกสิ่งบนโลกใบนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับการเกิดขึ้นของขีดความสามารถใหม่จากเทคโนโลยีต่างๆ เช่น IoT, Data Analytics, AI, 5G และ Blockchain เป็นต้น จนทำให้เกิดการสร้างข้อมูลขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก และในที่สุดข้อมูลได้กลายมาเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน กล่าวคือในอนาคตความสามารถในการแข่งขันของประเทศและองค์กรจะถูกขับเคลื่อนด้วยความสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นสำคัญ

AI ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

วันที่: 12 ตุลาคม 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

หากจะอธิบายเชิงเปรียบเทียบว่าขีดความสามารถของ AI ที่ทรงประสิทธิภาพและชาญฉลาดอย่างยิ่งนั้นอยู่ที่จุดใดแล้วในชีวิตจริง ก็สามารถเปรียบได้ว่า AI กำลังวิ่ง take off อยู่บนลานบิน และใกล้ถึงจุดที่มันกำลังจะพ้นจากพื้นดินและกำลังเริ่มทะยานในอีกไม่นาน นั้นเอง

Big data คือเกมใหม่ในยุทธศาสตร์ระดับโลก…จะไปกันใหญ่แล้ว!!!

วันที่: 13 กรกฎาคม 2017 หมวดหมู่: social trend, บทความไอที 24 ชั่วโมง

ตั้งแต่ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ได้ประกาศ “Big Data Research and Development Initiative” ในปี 2012 เป็นต้นมา ทำให้ผู้นำประเทศต่างๆ หลายประเทศได้หันมาให้ความสนใจ Big data และเห็นพ้องว่า Big data ควรถูกพิจารณาให้เป็นแผนระดับชาติ (National Big Data Plan)

กลยุทธ์ Big data คือทางรอดขององค์กรในศตวรรษที่ 21

วันที่: 10 กรกฎาคม 2017 หมวดหมู่: social trend, บทความไอที 24 ชั่วโมง, เทคโนโลยี

บทความโดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

จากการที่โลกกำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมทุกด้านสู่ Industry 4.0 ด้วยการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยผลการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ธุรกิจต่างๆจึงได้รับทั้งความท้าทายและโอกาสใหม่ในเวลาเดียวกัน

Big Data Analytic กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมก่อสร้าง

วันที่: 27 มีนาคม 2017 หมวดหมู่: บทความไอที 24 ชั่วโมง

บทความโดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

อุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วโลก ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก นับตั้งแต่เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยที่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆทั่วโลก จะต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก และแน่นอนว่าได้มีข้อมูลจำนวนมมหาศาลถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกันด้วย