Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

Truevisions ยื่นเอกสารมาตรการเยียวยาลูกค้า กรณียุติช่องรายการในเครือ HBO

วันที่: 28 ธันวาคม 2016 หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 Truevisions นำส่งเอกสารมาตรการเยียวยาสมาชิกเพิ่มเติมต่อกรณีที่จะยุติการออกอากาศ 6 ช่องรายการในเครือ HBO ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดย Truevisions พร้อมที่จะนำช่องรายการใหม่ที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกจำนวน 7 ช่อง มาออกอากาศทดแทนให้สมาชิกได้รับชมต่อเนื่องทันที

Truevisions เผย 8 ช่องใหม่ แทนที่ HBO และ CINEMAX

วันที่: 27 ธันวาคม 2016 หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

หลังจากที่ได้ทราบการเปลี่ยนแปลงช่องหนังช่องดังถึง 6 ช่องซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเครือ HBO ที่เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 บอร์ด กสท.เห็นชอบให้ Truevisions สามารถยกเลิกออนแอร์ 6 ช่องในเครือ HBO และเริ่มนำช่องใหม่มาลงแทนที่ได้ โดยล่าสุดเมื่อช่วงเช้า 27 ธันวาคม 2559 Truevisions เริ่มประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้าประกาศปรับเพิ่มช่องรายการ ไปยังสมาชิกและผู้ที่ติดตามข่าว Truevisions ทาง Facebook Page แล้ว

ETDA เล็งผลักดัน eID หนุนธุรกรรมออนไลน์ใน-นอกประเทศ วางรากฐานก้าวเข้าสู่ดิจิทัลอีโคโนมีเต็มรูปแบบ

วันที่: 19 ธันวาคม 2016 หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน “ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์” หรือ “eID” (Electronics Identification) หนุนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ-ระหว่างประเทศ เพื่อวางฐานรากในการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลโดยสมบูรณ์ พร้อมผนึก Asia PKI Consortium ร่วมพัฒนามาตรฐานระหว่างกัน

CAT โชว์วิสัยทัศน์งาน Smart Network 2016 ชูโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ รองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต

วันที่: 15 ธันวาคม 2016 หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์, บทความไอที 24 ชั่วโมง

ปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เริ่มนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น การเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้เท่าทันความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง และการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นับเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยทีเดียว

FameLab การแข่งขันการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลก ชิงรางวัลมากมาย เปิดรับสมัครแล้ว

วันที่: 30 พฤศจิกายน 2016 หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

FameLab Thailand 2017 การแข่งขันนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ต่อเนื่องความสำเร็จในปีที่ผ่านมา เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ โดยบริติช เคานซิล ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไอที 24 ชั่วโมง และ EURAXESS

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับตรงนักศึกษาพิการ ปี 2560

วันที่: 24 ตุลาคม 2016 หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับสมัคร นักศึกษาพิการ สำหรับผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้สำหรับสมัครเข้าศึกษาในโครงการนักศึกษาพิการ ประจำปี 2560 ใน 20 คณะ อาทิ คณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น