Menu

รายการไอที 24 ชั่วโมง on radio

สัมภาษณ์ผู้ชนะอันดับ 3 จาก เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2014

วันที่: 10 กรกฎาคม 2015 หมวดหมู่: รายการไอที 24 ชั่วโมง on radio

ไอที 24 ชั่วโมง on radio ตอน สัมภาษณ์ผู้ชนะอันดับ 3 จาก เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2014 ออกอากาศ 11 พฤษภาคม 2558

Meerkat แอพ Live Streaming โพสต์ขึ้น twitter

วันที่: 10 กรกฎาคม 2015 หมวดหมู่: Twitter, รายการไอที 24 ชั่วโมง on radio

ไอที 24 ชั่วโมง on radio ตอน Meerkat แอพ Live Streaming โพสต์ขึ้น twitter ออกอากาศ 19 พฤษภาคม 2558 และสามารถอ่านบทความต่อเพิ่มที่ Meerkat แอพ Live Streaming โพสต์ขึ้น twitter สำหรับผู้ใช้ Android

Hack Wifi Router

วันที่: 10 กรกฎาคม 2015 หมวดหมู่: รายการไอที 24 ชั่วโมง on radio

ไอที 24 ชั่วโมง on radio ตอน Hack Wifi Router ออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2558 และสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหา WiFi Router โดนแฮค ได้ที่  ช่องโหว่ของ Router กับผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

การเลือกระบบการจ่ายเงินเมื่อทำอี-คอมเมิร์ช

วันที่: 10 กรกฎาคม 2015 หมวดหมู่: รายการไอที 24 ชั่วโมง on radio

ไอที 24 ชั่วโมง on radio  ตอน การเลือกระบบการจ่ายเงินเมื่อทำอี-คอมเมิร­์ช ออกอากาศ 15 พฤษภาคม 2558

นำเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้เพื่อการเกษตร

วันที่: 10 กรกฎาคม 2015 หมวดหมู่: รายการไอที 24 ชั่วโมง on radio

รายการ IT24hrs on radio ตอน นำเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้เพื่อการเกษตร ออกอากาศทาง ส.ทร. FM106 วิทยุครอบครัวข่าว เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

ข้างบ้านมาขอใช้ wifi ทำอย่างไรดี

วันที่: 10 กรกฎาคม 2015 หมวดหมู่: รายการไอที 24 ชั่วโมง on radio

รายการ IT24hrs on radio ตอน ข้างบ้านมาขอใช้ wifi ทำอย่างไรดี ออกอากาศทาง ส.ทร. FM106 วิทยุครอบครัวข่าว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558