วิธีใช้ text shortcut บนเว็บไซต์ Google Docs สร้างคำที่พิมพ์บ่อยช่วยให้พิมพ์รวดเร็วขึ้น

ส่งไลน์ทวีตแชร์วิธีใช้ text shortcut สร้างคำที่พิมพ์บ่อ … อ่านเพิ่มเติม วิธีใช้ text shortcut บนเว็บไซต์ Google Docs สร้างคำที่พิมพ์บ่อยช่วยให้พิมพ์รวดเร็วขึ้น