Menu

เผยโฉมบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย อยู่ในรูปแบบบัตร 2 ชิปการ์ด

หลังจากลงทะเบียนคนจน กลุ่มผู้มีรายได้น้อยแล้ว กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างเตรียมจัดทำบัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อย เพื่อมอบให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติรายได้น้อยที่ผ่านประกาศ ตอนแรกหลายท่านอาจนึกว่ามาในรูปแบบบัตรพลาสติกหรือไม่ แต่ล่าสุดกรมบัญชีกลางก็ได้เผยโฉมหน้าตาบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยออกมา กลายเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดอีกใบไฮเทคเลยทีเดียว เพราะมาในรูปแบบ 2 ชิปการ์ดด้วยกัน

โดยด้านหน้าบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย  มีรูปถ่าย มีหมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เลขบัตร โลโก้ของหน่วยงานรัฐ ฝังชิปการ์ด 2 ส่วน  และมีแถบแม่เหล็กด้านหลัง

  • ชิปการ์ดส่วนที่ 1 จะบันทึกข้อมูลสิทธิสวัสดิการของรัฐ เช่น ค่าแก็ส คาไฟฟ้า ค่าขนส่งมวลชนเช่นรถเมล์ รถไฟฟ้า ซึ่งเชื่อมโยงกับบัตรแมงมุมของกระทรวงคมนาคม และใช้จ่ายซื้อสินค้าธงฟ้า
  • ส่วนชิปการ์ดส่วนที่ 2 จะเป็นบัตรเงินสด E-Wallet ที่ประชาชนสามารถเติมเงินเพิ่มเติมได้

ตัวอย่างด้านหลังบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย

โดยวงเงินค่าใช้จ่ายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บาท/เดือน)

  • ค่าแก็ส-ไฟฟ้า 200
  • ค่าน้ำประปา 150
  • ค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก 600
  • ค่าโดยสารรถไฟ 1000
  • ค่าโดยสารรถเมล์ บขส. 800
  • ค่าใช้จ่ายสินค้าธงฟ้า 100

โดยบัตรนี้มีอายุใช้งาน 5 ปี โดยกรมบัญชีกลางเตรียมส่งรายชื่อให้ธนาคารกรุงไทยภายในวันที่ 21 กรกฎาคม เพื่อจัดทำบัตรและแจกให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยภายในเดือนกันยายน 2560 เริ่มใช้บัตรจริง 1 ตุลาคม 2560

ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง
ความคิดเห็น