Menu

วิทยุและทีวีดาวเทียม เตรียมรับมือปรากฎการณ์ SUN OUTAGE กระทบระบบสื่อสาร

ตอนนี้ตามสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และวิทยุ เริ่มออกประกาศเกี่ยวกับปัญหาการรับชมสัญญาณดาวเทียม หรือวิทยุในช่วงเวลา เนื่องจากปรากฏการธรรมชาติ “คลื่นรังสีสุริยะ” หรือ “SUN OUTAGE” ซึ่งเกิดขึ้นเป็น ครั้งที่ 2 ในปี 2560 นี้ ทำให้การรับฟังและรับฟังวิทยุและรับชมโทรทัศน์ มีปัญหาหรือไม่สามารถรับฟังและรับชมได้ชั่วขณะ ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 9 ตุลาคม 2560 เวลาบ่ายโมงจนถึงเที่ยงคืน ซึ่งตอนนี้หลายหน่วยงานที่ใช้ดาวเทียมได้ออกจดหมายแจ้งเตือนตามสถานที่ราชการและมีประกาศแจ้งเตือนผ่านทาง Social Network ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และวิทยุแล้ว

ตัวอย่างรูปภาพแสดงปรากฎการณ์ SUN OUTAGE

รูปภาพแสดงช่วงเวลาเกิด SUN OUTAGE

SUN OUTAGE (ซัน เอาท์เทจ) คืออะไร ?

SUN OUTAGE เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เมื่อโลก ดาวเทียม และ ดวงอาทิตย์ โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ทำให้จานรับสัญญาณดาวเทียมรับคลื่นจากดวงอาทิตย์(ที่เป็นแหล่งกำเหนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีกำลังงานขนาดมหาศาล) ซึ่งจะผลิตสัญญาณทุกย่านความถี่ปะปนเข้ามากับสัญญาณดาวเทียม ทำให้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมทำงานผิดพลาด ซึ่งเหตุการณ์ SUN OUTAGE จะเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งจะใช้เวลานาน 5-10 วัน และการเกิดปรากฏการณ์ SUN OUTAGE นี้จะเกิดกับจุดรับสัญญาณดาวเทียมในพื้นที่ต่างๆ ไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งบนพื้นโลก
โดยในไทย SUN OUTAGE จะเกิดประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และ กันยายน-ตุลาคม ของทุกปี บางทีอาจเกิดเดือนอื่นๆก็ได้ ซึ่งสามารถทำการคำนวณเพื่อคาดการณ์วัน และเวลาที่จะเกิดล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ การคำนวณนี้เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการดาวเทียม

ผลกระทบจากSUN OUTAGE ต่อ ผู้ฟังวิทยุและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

ทำให้เครื่องรับดาวเทียมซึ่งใช้รับสัญญาณจากสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทำงานผิดพลาด สัญญาณภาพและเสียง จะติดๆดับๆ แล้วภาพและเสียงก็จะหายไปประมาณ 15 นาที เมื่อมุมของโลก เคลื่อนที่ผ่านแนวเส้นตรงกับดวงอาทิตย์ไปแล้ว ก็จะกลับมารับสัญญาณได้ตามปกติ

การแก้ไขขณะเกิดปรากฎการณ์ SUN OUTAGE

สามารถรับชมวิทยุโทรทัศน์ได้ผ่านทางการชม Livestream ทีวีออนไลน์ อย่างเช่น facebook Live หรือทางแอปทีวีทางอินเทอร์เน็ต แทนการฟังผ่านเครื่องฟังวิทยุ หรือชมผ่านทีวีดาวเทียม ทั้งนี้โปรดติดตามข่าวสารจากผู้ให้บริการดาวเทียมและสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่ได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์ SUN OUTAGE ในไทยนี้ โดยเฉพาะ Thaicom , True visions และทีวีดาวเทียมบางช่อง

ข้อมูลจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ความคิดเห็น