Menu

แต่งภาพลบพื้นหลังออกด้วย MS OFFICE โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมแต่งภาพ

remove-background-pictures-microsoft-office-01

ปกติแล้วการลบพื้นหลังที่ทำพื้นหลังโปร่งใสเพื่อใช้ภาพที่เด่นๆ เช่นรูปคน รูปวัตถุ มาประกอบสไลด์หรือหน้าเอกสาร จะต้องนำมาแต่งภาพผ่านทางโปรแกรมแต่งภาพก่อน แต่ Microsoft Office กลับมีเครื่องมือที่สามารถลบพื้นหลังให้โปร่งใสเหลือแค่รูปคน หรือรูปวัตถุเด่นๆได้ด้วยเช่นกัน โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมแต่งภาพเลย

remove-background-pictures-microsoft-office-02วิธีการคือทำการใส่รูปภาพในเอกสาร หรือสไลด์ตามปกติ จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่รูปภาพ

Kepremove-background-pictures-microsoft-office-03ซึ่งจะปรากฎปุ่มชื่อว่า Remove Background คลิกปุ่มนั้นเลย

remove-background-pictures-microsoft-office-04

ก็จะมี 4 ปุ่มสำหรับในการลบพื้นหลังของภาพ โดยมี 2 ปุ่มที่สำคัญสุดคือ

  • Mark Areas to Keep เป็นการมาร์คเพื่อเก็บส่วนนั้นภาพไว้
  • Mark Areas to Remove มาร์คเพื่อลบส่วนนั้นของภาพ

และอีก 2 ปุ่มคือ

  • Discard All Changes ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง
  • Keep Changes ให้เปลี่ยนแปลงตามที่เราได้แต่งภาพแก้ไขนี้

remove-background-pictures-microsoft-office-05

วิธีการคือ ใช้ปุ่มบวกสีเขียว ( Mark Areas to Keep ) มาร์คที่ตัวการ์ตูนให้เป็นสีไว้ เช่น รูปคนนี้ และใช้ปุ่ม – สีแดง ( Mark Areas to Remove ) ลากให้เป็นสีม่วงรอบๆเพื่อลบส่วนนั้นออก

remove-background-pictures-microsoft-office-06

ผลที่ได้คือเป็นแบบนี้เลย จะเห็นได้ว่าแม้ไม่มีโปรแกรมแต่งรูป เราก็สามารถแต่งรูปแบบนี้ได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Office นี้เอง วิธีนี้ใช้ได้ทั้ง Word , Excel , PowerPoint
ความคิดเห็น