Menu

ครม. เห็นชอบ ร่างพรบ. ของ สคบ. ผู้ซื้อรถยนต์-มือถือ หากชำรุดภายใน 6 เดือน เปลี่ยนใหม่ได้

ใครที่ซื้อสมาร์ทโฟนแล้วเจอปัญหา ส่วนใหญ่ร้านทุกร้านมีเงื่อนไขเปลี่ยนเครื่องได้ภายใน 7 วัน หลังจากนั้นเปลี่ยนไม่ได้ต้องเครมเครื่อง ในอนาคตไม่แน่เงื่อนไขนี้อาจเปลี่ยน เพราะ มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ร่าง พรบ. ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า ที่เสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แล้ว โดยเฉพาะสินค้าประเภทรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ หากชำรุดเสียหายหลังซื้อออกจากร้านภายใน 6 เดือน สามารถเปลี่ยนใหม่ได้


นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า ที่เสนอโดย สคบ. ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ เป็นการเริ่มต้นการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับสิทธิในการเรียกร้องในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าที่ซื้อไปแล้วชำรุดบกพร่อง เป็นกฏหมายที่เพิ่มเติมจากหลักทั่วไปตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเป้าหมายคุ้มครองสินค้าที่มีความซับซ้อน เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ ที่มีปัญหาถกเถียงกันบ่อยครั้งว่า สินค้านั้นชำรุดก่อนหรือหลังซื้อ

หลังจาก ครม. เห็นชอบร่างกฎหมายนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะส่งไปให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจสอบรายละเอียดของกฎหมายต่อไป

“สคบ.อยากคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสิทธิในการเรียกร้องในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าที่ซื้อไปแล้วชำรุดบกพร่อง เพื่อจะได้ไม่มีภาพของคนไปทุบรถหน้า สคบ. เหมือนที่ผ่านมา โดยกฎหมายมีสาระสำคัญกับการดูแลคนที่เช่าซื้อ หรือคนที่ผ่อนสินค้า จะมีสิทธิในการฟ้องร้องเหมือนกับผู้ที่เป็นคนซื้อสินค้า เพราะแต่เดิมคนกลุ่มนี้จะเป็นผู้เรียกร้องไม่ได้”นายณัฐพร กล่าว

ข้อมูลจาก ข่าวสด
ความคิดเห็น