Menu

ThaiCERT ออกเตือน อย่าหลงเชื่ออีเมลลวงอ้างได้รับรางวัลจาก Facebook

วันที่: 20 ตุลาคม 2017
หมวดหมู่: Facebook, ข่าวไอที
ป้ายกำกับ: , , , , , ,

เชื่อว่ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต หลายท่านอาจได้รับอีเมลแปลกๆในลักษณะนี้ โดยอ้างว่าส่งมาจาก Facebook มีเนื้อความในลักษณะ คุณได้รับรางวัลและให้ติดต่อกลับไป สุดท้ายแล้วเป็นอีเมลปลอม โดยมีรายละเอียดตัวอย่างอีเมล ดังนี้ 

สำนักงานและสำนักงานใหญ่ของ บริษัท Facebook
โปรโมชั่นต่างประเทศ / รางวัลชนะเลิศ
CATEGORY: 2ND

คุณได้รับอนุมัติให้ได้รับรางวัลมูลค่า 500,000 เหรียญสหรัฐจากสำนักงาน Corporate Outlook ผ่านทาง ATM

เงินรางวัลของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยการออกบัตรเอทีเอ็ม
รางวัลรหัสอ้างอิง: FB / xxxxxxxxx
หมายเลขไฟล์: xxxxxxxx / N
รหัส ATM: ATMxxx

ในการเก็บบัตรติดต่อและยืนยันรายละเอียดของคุณต่อ Lloyds Bank ซึ่งได้รับมอบอำนาจเพื่อให้คุณได้รับรายละเอียดด้านล่างนี้โดยเร็วที่สุด:
================================================== ============

อีกครั้งหนึ่ง: GRATULATIONS !!!

ความนับถือ,
การจัดการ Facebook
ผู้ประสานงานโปรโมชัน

As informações contidas nesta mensagem são confidenciais e protegidas pelo sigilo legal. A divulgação, distribuição ou reprodução do teor deste documento depende de autorização do emissor. Caso V. Sa. não seja o destinatário, preposto, ou a pessoa responsável pela entrega desta mensagem, fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor nos avisar imediatamente, respondendo esta mensagem.

Prefeitura do Município de Aracruz-ES
www.aracruz.es.gov.br

ทาง ThaiCERT ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลด้าน CYBER SECURITY ในไทย ได้ตรวจสอบอีเมลดังกล่าวแล้วพบว่าเป็นอีเมลหลอกลวง ซึ่งมีการเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2559 ในกรณีที่อีเมลที่ได้รับมีลักษณะดังกล่าว หรือกรณีได้รับข้อความที่น่าสงสัย อ้างว่าส่งมาจาก Facebook ผู้ใช้ควรหลีกเลี่ยงไม่เปิดดูอีเมลหรือสิ่งที่แนบมา ให้รายงานแจ้งไปที่ Facebook ทางอีเมล phish@fb.com และจากข้อมูลการแจ้งรายงานพบว่าเจอผู้ได้รับอีเมลลักษณะที่เหมือนกับอีเมลข้างต้นหลายราย มีแตกต่างแค่ภาษาเท่านั้น
ทั้งนี้หากคุณได้รับอีเมลเชิงได้รับรางวัล เป็นรูปแบบที่ผู้ประสงค์ร้ายนิยมใช้เพื่อหลอกเอาเงินหรือข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ใช้หลงกลได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ ควรเก็บอีเมลนี้เป็นหลักฐาน ทั้งอีเมลได้รับ หลักฐานการโอนเงิน เพื่อนำไปแจ้งความกับตำรวจโดยเร็วที่สุด

ข้อมูลจาก ThaiCERT
ความคิดเห็น