Menu

ตู้ TTRS ตู้สื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยิน

ในอดีตคนพิการจะเข้าถึงการบริการหรือการสื่อสารกับคนปกติทั่วไปได้ยาก และยากที่จะเข้าถึงเรื่องของไอทีด้วย  แต่ปัจจุบันนี้คนพิการสามารถเรียนรู้ สื่้อสารกับคนปกติ และสามารถเข้าถึงบริการไอทีต่างๆได้แล้ว โดยมีหน่วยงาน ศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย ( TTRS ) ที่จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้พิการทางการได้ยิน สามารถสื่่อสารและพูดคุยกับคนปกติได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ TTRS เป็นตัวกลางในการล่าม ด้วยเสียง ข้อความ หรือภาษามือ ผ่าน 6 บริการด้วยกัน

ttrs-kiosk-2015-uso-nbtc-01

โดยภายในงาน การสื่อสารแห่งชาติ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย TTRS  ได้นำเสนอ ตู้ TTRS รุ่นล่าสุดด้วย ซึ่งเป็นตู้ที่คอยบริการสื่อสารให้แก่คนพิการทางการได้ยิน มาแสดงภายในงานวันสื่อสารแห่งชาติ ( NET 2015 ) บริเวณบูธ กสทช. เมื่อวันที่ 6-9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

ttrs-kiosk-2015-uso-nbtc-02ตู้ TTRS รุ่นแรก เปิดตัวครั้งแรกในปี 2012 แต่ปี 2015 เริ่มเปลี่ยนตู้มาเป็น ตู้ TTRS รุ่นใหม่แล้ว

ttrs-kiosk-2015-uso-nbtc-03ซึ่งรุ่นใหม่นี้ มีช่องสำหรับเสียบบัตรประชาชนแบบ Smart Card ช่วยลดระยะเวลาให้ข้อมูลส่วนตัวกับล่าม ( ทั้งนี้บัตรประชาชน Smart Card ต้องผ่านการลงทะเบียนกับ TTRS ไว้ด้วย )

ttrs-kiosk-2015-uso-nbtc-04และก็มีกล้องเว็บแคม ถึง 2 ตัว โดยตัวด้านบน สำหรับผู้ที่สูงกว่า 150 ซม และกล้องตัวล่างสำหรับผู้ที่มีความสูง ต่ำกว่า 150 ซม. และมีแป้นพิมพ์ กับ หูโทรศัพท์ สำหรับ คนหูหนวกและคนหูดี  สามารถยืนสนทนาพร้อมๆกันได้

ttrs-kiosk-2015-uso-nbtc-05

ภาพจาก facebook : TTRS Thailand

ตู้ TTRS นี้ สามารถให้บริการ 2 แบบ คือ

 • แบบสนทนาวีดีโอ (VRS )
  • โดยเมื่อคนหูหนวกต้องการโทรกับคนอื่นๆ สามารถใช้บริการตู้ TTRS  โดยคนหูหนวกยืนหน้าตู้ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานแล้ว แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง เจ้าหน้าที่ TTRS จโทรศัพท์ไปยังผู้รับปลายทางซึ่งเป็นคนหูดี แล้วช่วยล่ามแปลจากคนหูหนวกมาเป็นภาษาพูดให้  และเจ้าหน้าที่ TTRS รับฟังจากคนหูดี เพื่อแปลเป็นภาษามือให้กับคนหูหนวก ตอบโต้กันจนจบสนทนา
 • บริการสนทนาวีดีโอเพื่อใช้เป็นล่ามภาษามือทางไกล (VRI)
  • เมื่อคนหูหนวกและคนหูดีต้องการคุยกันต่อหน้า สามารถใช้ตู้ TTRS ให้เจ้าหน้าที่ TTRS ถ่ายทอดการสื่อสารจะสนทนากับภาษามือกับคนหูหนวก และแปลเป็นภาษาพูดให้กับคนที่คุยด้วย โดยใช้หูโทรศัพท์ฟังคำแปล หรือพูดคุยผ่านเจ้าหน้าที่ฯ จนจบสนทนา
ttrs-kiosk-2015-uso-nbtc-07

ภาพจาก facebook : TTRS Thailand

โดยปัจจุบันนี้มี ตู้ TTRS ให้บริการแล้ว 120 ตู้  ตามสถานที่ราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย , ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  , ชมรมคนหูหนวกทั่วประเทศ , สถานีขนส่งมวลชน 8 แห่ง  ( อย่างเช่นหมอชิต สายใต้ ) เป็นต้น

ตู้ TTRS ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงาน กสทช. ร่วมมือกับ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการทางการได้ยิน สามารถสื่อสารกับคนปกติ ได้อย่างง่ายและเข้าใจถูกต้องมากขึ้น ที่สำคัญคือให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

คาดกันว่าตู้ TTRS จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่พิการทางการได้ยิน  ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสามารถสื่อสารกับคนปกติได้มากขึ้น เท่าที่ทราบ มีจำนวนผู้พิการทางการได้ยิน ประมาณ 2 แสนราย ซึ่งจริงๆแล้วมีมากกว่านั้น เพราะบางส่วนยังไม่ได้ลงทะเบียนคนพิการ ในขณะที่ผู้ที่เป็นล่ามภาษามือ มีเพียงแค่ 500 คนเท่านั้น ดังนั้น เทคโนโลยี TTRS จะช่วยได้มากในการสื่อสารระหว่าง คนปกติกับคนหูหนวก

แม้ว่าคนหูหนวก มีอุปกรณ์ไอทีที่สามารถคุยกับ เพื่อนที่คนหูหนวก ได้ยินได้เช่นกัน โดยสื่อสารทาง Video Call ทาง Wi-Fi , 3G , 4G บนแอพ Line ,  Hangouts  , Skype และ Facetime  แล้ว แต่การสื่อสาร  ระหว่าง คนหูหนวกกับคนหูดี ก็จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอย่าง TTRS เข้าช่วย เพื่อสื่อสารเข้าใจอย่างถูกต้อง

ttrs-kiosk-2015-uso-nbtc-08

นอกจากมีตู้ TTRS ที่มีให้บริการตามหน่วยงานต่างๆแล้ว ก็มีบริการอื่นๆที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางการได้ยินเช่นกัน คือ

 • บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับส่งข้อความผ่านทางแอป TTRS Message
 • บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความสั้น SMS
 • บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความบนเว็บไซต์
 • บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวีดีโอบนเว็บไซต์
 • และเร็วๆนี้ จะมีการเปิดตัวบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวีดีโอ ผ่านแอป  TTRS Video บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตด้วย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ง่าย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ TTRS ได้ทุกเรื่องทุกเวลา อย่างใกล้ชิด

ด้วยบริการ TTRS นี้ ช่วยให้ชีวิตของคนพิการทางการได้ยิน สื่่อสารกับคนปกติได้มากขึ้น เชื่อมต่อสังคมอย่างเท่าเทียม
ความคิดเห็น