Menu

Google vs uber สงครามครั้งใหม่ ของการให้บริการรถรับ-ส่งผู้โดยสาร ด้วยรถยนต์ไร้คนขับ

uber-vs-google-self-driving-car-taxi

มีรายงานจากสำนักข่าว Boomberg ว่า Google  เตรียมให้บริการรถสาธารณะ ในรูปแบบรถยนต์ไร้คบขับ self driving cars ซึ่งเปรียบเสมือนแท็กซี่ ที่ไม่มีคนขับแท็กซี่ แต่รถเคลื่อนที่ได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องมีคนขับรถ   แม้ google ยังอยู่ในช่วงการวางแผนการให้บริการ แต่ก็กระทบถึง uber ที่กำลังจะเปิดตัว รถรับส่งผู้โดยสาร ด้วยรถไร้คนขับ มาให้บริการเช่นกัน

ที่ทราบว่า google จะเตรียมให้บริการรถโดยสารสาธารณะแข่งกับ uber นั้น  มาจากฝ่ายบริหารของ Uber ซึ่งได้รับรายงาน Screen Shot แอพ ride-hailing ของ Google แล้ว รู้สึกว่าอาจเป็นไปได้ว่า Google เตรียมให้บริการรถยนต์ไร้มาเปิดรับ-ส่งผู้โดยสารแข่งกับ uber เสียเอง

น่าจับตามองว่า อาจได้เห็นการให้บริการรถไร้คนขับ self driving cars มาให้บริการในรูปแบบรถสาธารณะ ภายใน 2-5 ปีข้างหน้า ถ้าเกิดขึ้นจริงงานนี้อาจกระทบผู้ขับรถแท็กซี่ก็ได้นะ

ข้อมูลจาก Bloomberg
ความคิดเห็น