ย้าย Line ไปมือถือเครื่องใหม่อย่างไร ไม่ให้รายชื่อเพื่อน, group, sticker ที่โหลดไว้หายไป

Facebookแชร์XทวีตLINEส่งไลน์ทุกท่านเคยประสบปัญหาข้อมูลร … อ่านเพิ่มเติม ย้าย Line ไปมือถือเครื่องใหม่อย่างไร ไม่ให้รายชื่อเพื่อน, group, sticker ที่โหลดไว้หายไป