Menu

ความคืบหน้า 3G และอนาคต 4G ของไทย ไปถึงไหนกันแล้ว (สัมภาษณ์รองประธาน กสทช.)

คุณปานระพี รพิพันธุ์ และทีมงานไอที 24 ชั่วโมง ได้เดินทางไปยังสำนักงาน กสทช. โดยนำคำถามากท่านผู้ชมทางบ้าน ไปสัมภาษณ์ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยในตอนนี้ท่านได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าของ 3G และ 4G ในไทย ว่าไปถึงไหนกันแล้ว?

การประมูลคลื่นสำหรับ 3G (2100 MHz) กำหนดไว้เมื่อไหร่?

หลังจากการสอบถาม พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช ก็พอสรุปได้ว่า การประมูล 3G จะเริ่มภายในไม่เกินตุลาคมนี้ โดยการประมูลครั้งนี้มีย่านความถี่กว้าง 45 MHz การกำหนดใบอนุญาต อาจไม่เท่ากัน (หากเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนมีเลนถนนกว้าง 45 เลน ซึ่งแต่ละใบอนุญาติก็จะมีจำนวนเลนไม่เท่ากัน) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมรายย่อย สามารถร่วมประมูลได้ด้วย โดยรายใหญ่ก็อาจจะประมูลแข่งสำหรับใบอนุญาตที่มีความถี่กว้างกว่า เพราะหากได้คลื่นความถี่ที่กว้าง จะทำให้รองรับการให้บริการได้มากกว่า ส่วนรายเล็กที่อาจไม่ต้องการใช้ความถี่กว้าง เพราะไม่จำเป็นต้องให้บริการลูกค้ามากนัก ก็จะได้ประมูลได้ในราคาที่ไม่สูงเกินไป

เมื่อไหร่ เราจะมี 3G ครอบคลุมทั้งประเทศไทย?

คาดว่า 3G จะได้ใช้ทั่วประเทศ โดยหลังจากผู้ประมูลได้ใบอนุญาตไปแล้ว กสทช ก็มีข้อกำหนดว่าภายใน 2 ปี 3G ต้องครอบคลุมอย่างต่ำต้องมากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั้งหมด และภายใน 5 ปี 3G จะครอบคลุมมากกว่า 80% ของประชากร แต่โดยทั่วไป ด้วยความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการใช้ 3G ทางผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมต่างๆ เมื่อได้ใบอนุญาติไป ก็จะเร่งดำเนินการเองอยู่แล้ว คาดว่าภายในปลายปีนี้ได้เห็น 3G ครอบคลุมทั่วประเทศจากผู้ให้บริการบางราย  และไม่ใช่แค่เรื่องความครอบคลุม กสทช ยังจะเข้าไปตรวจสอบเรื่องคุณภาพสัญญาณด้วย โดย กสทช.จะประเมินการให้บริการของโอเปอร์เรเตอร์แต่ละค่ายตลอดเวลา ซึ่ง ทางกสทช.ก็ได้เดินสายประเมินแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ความคืบหน้า 4G

ส่วน 4G ซึ่งจะใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz ซึ่งขณะนี้คลื่นความถี่ 1800 ดังกล่าวยังใช้ในช่วง 2.5G อยู่ และจะมีผู้ให้บริการที่เดิมถือใบอนุญาตสำหรับใช้คลื่น 1800 MHz อยู่แล้ว จะต้องคืนคลื่นความถี่นั้นเมื่อหมดอายุลง กสทช ก็จะได้นำคลื่นนั้นมาทำการประมูลใหม่ หลังเดือน กันยายนปี 2556 จะมีรายใหม่มารับช่วงในคลื่นความถี่นั้น แล้วก็จะปรับเทคโนโลยีคลื่นความถี่ 1800MHz จาก 2G ขึ้นมาเป็น 4G ตามลำดับขั้นตอน ซึ่งรายละเอียดนั้นจะมีคณะทำงาน 4G ด้วย ซึ่งคาดว่าภายในพฤษภาคมนี้จะเห็นความชัดเจนและให้รายละเอียดแก่ผู้ให้บริการและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้
ความคิดเห็น